הרב מימון 4 הרצליה

הרב מימון 4 הרצליה

תמ״א 38 עיבוי וחיזוק
שלב אוכלס אדריכל הפרויקט גרי שפיר
יחידות דיור קיימות 16 יחידות לבינוי 12
Posted on