הרב מיימון 4 הרצליה

הרב מיימון 4 הרצליה

תמ״א 38 חיזוק
שלב ביצוע אדריכל הפרויקט גרי שפיר
יחידות דיור קיימות 16 יחידות לבינוי 12
Posted on