נרדור 5 תל אביב

נרדור 5 תל אביב

תמ״א 38 חיזוק
שלב ביצוע אדריכל הפרויקט מושלין סימון
יחידות דיור קיימות 16 יחידות לבינוי 11
Posted on